ระบบเติมเงิน

รับข้อมูลจากสลิป ?

โอนเงินเสร็จให้สังเกตุที่สลิปโอนเงินที่ออกโดยแอพธนาคารในหัวข้อ "เวลา" และ "ยอดเงิน" ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาอ้างอิงในระบบเติมเงินของเว็ปไซต์ตาม ข้อ.1 ให้กดที่เวลาแล้วทำการแก้ไขข้อมูลให้ตรงตามสลิปโอนเงิน ข้อ.2 ให้กรอกยอดเงินให้ตรงตามสลิปโอนเงิน ทำการตรวจสอบให้มั่นใจเมื่อเห็นว่าข้อมูลถูกแล้วให้กดที่ปุ่ม "ส่งคำขอ" ระบบจะทำการส่งข้อมูลของคุณไปประมวณผลในขั้นตอนต่อไป


คำขอส่งข้อมูลถูกส่ง ?

หลังจากที่กรอกข้อมูลตาม ข้อ.1-2 และกด "ส่งข้อคำขอ" ระบบจะแจ้งว่าเว็ปไซต์ได้รับข้อมูลคำขอของคุณในระบบแล้วซึ่งจะอยู่ในกระบวนการตรวจสอบและเปรียบเทียบ วัน เวลา ยอดเงิน ที่คุณได้โอนมายังบัญชีของเว็ปไซต์ ในขั้นตอนนี้ให้คุณกด "ตกลง" หรือ "ยกเลิก" ก็ได้โดยจะไม่กระทบกับคำขอที่คุณได้ส่งไป เพราะกระบวนการดังกล่าวจะทำงานอยู่เบื้องหลังระบบ

นับเวลาตรวจสอบ ?

เมื่อคำขอจากข้อมูลสลิปโอนเงินเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบโดยปกติจะใช้ระยะเวลาตรวจสอบแตกต่างกันไปตามช่วงเวลาที่ส่งข้อมูลโดยจะใช้ระยะเวลาไม่เกิน 3-16 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและกระบวนการตรวจสอบที่ระบบเติมเงินได้แจ้งไว้เป็นระยะเวลานับถอยหลังดังรูปภาพ ข้อ.4 คุณสามารถกดที่ปุ่ม "ยกเลิก" เพื่อออกจากหน้าแต่จะไม่มีผลในกระบวนการตรวจสอบของระบบ


กระบวนการเติมเงิน ?

ผลการตรวจสอบจากระบบเสร็จในระยะเวลาที่ระบบได้แจ้งไว้ตามรูปภาพ ข้อ.4 จะรายงานให้คุณทราบตามรูปภาพ ข้อ.5 โดยจะมีข้อมูล วัน เวลา และยอดเงิน ที่ระบบได้ทำการตรวจสอบความถูกต้องกับธนาคารแล้ว และในตารางก็จะแสดงผลดำเนินการล่าสุดในคำขอที่คุณได้ส่งมาตรวจสอบ ประกอบด้วย 3 สถานะ อนุญาต, ตรวจสอบ, ผิดพลาด หากแสดงสถานะ "ผิดพลาด" แนะนำให้คุณเริ่มกระบวนการ "รับข้อมูลจากสลิป" ตามรูปภาพ ข้อ.1 ใหม่ทั้งหมด

© All rights reserved | Design by : Webcyber