ระบบเติมเงิน

Paotang G-Wallet ?

เติมเงินสดเข้าเว็ปไซต์ผ่านระบบ จี-วอลเล็ท โอนเงินเข้าบัญชีเว็ปไซต์ สมาชิกจำเป็นต้องมีแอพ เป๋าตัง, แอพธนาคาร, แอพสถาบันการเงิน แจ้งโอนด้วยวิธีการ "ระบุบเวลา" และ "ยอดเงิน" ให้ถูกต้องตามสลิปที่ออกโดยธนาคารหรือสถาบันการเงิน โอน, เติม, จ่าย ด้วยแอพธนาคารโดยใช้วิธีสแกนคิวอาร์โค้ดหรือกรอกตัวเลข 15 หลัก "กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์" และ "วอลเล็ทพร้อมเพย์" ขั้นต่ำ 1 บาท ห้ามมีเศษสตางค์ พร้อมระบบตรวจสอบสถานะ


E-wallet promptpay ?

เติมเงินระหว่างบัญชีเงินฝากธนาคารกับบัญชีกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) ทั้งของผู้ให้บริการที่เป็นธนาคารและผู้ใช้บริการที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-bank) โดยใช้หมายเลข 15 หลักของ e-Wallet เป็นหมายเลขรับการโอนซึ่งช่วยเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคในการใช้จ่ายที่สะดวกมากขึ้น เพียงแค่ผู้โอนระบุหมายเลข e-Wallet ID ของผู้รับเงิน หากต้องการโอนหรือเติมเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารไปยัง e-Wallet

© All rights reserved | Design by : Webcyber