เซลลูลาร์

กระบวนการทำงาน ?

โปรเน็ตผ่าน VPN ทำไมต้องผ่านแอพ ? แอพพิเคชั่นจะทำหน้าที่เป็น VPN (อุโมง) เชื่อมต่อตรงมายังเซิพเวอร์ของ CS ที่ออกแบบไว้ทำให้ Data หรือ ข้อมูลของผู้เชื่อมต่อจะถูกเข้ารหัสข้อมูลขั้นสูงและเฮดเดอร์ ในระว่างการสือสารบนท่อส่งข้อมูลพิเศษ ที่สามารถวิ่งทะลุข้อกำหนดต่างๆของ ไฟร์วอลล์ ISP ผู้ให้บริการหลักได้ ผลที่เกิดขึ้นคือ ? ไม่สนการตั้งค่าแพ็คเก็จ ความเร็ว เว็ปไซต์หรือวีดีโอต่างๆ บนไฟร์วอลล์ ISP ผู้ให้บริการหลัก ทำให้ผู้ใช้งานสือสารบนข้อมูลโดยใช้เงื่อนไขความปลอดภัยตามที่ ไฟร์วอลล์ VPNCS กำหนดแทน!

ขั้นตอนการใช้บริการ ?

การเชื่อมต่อพิเศษบนเซลลูลาร์ 3 ขั้นตอนการใช้งาน ความเร็วพื้นฐานเซิพเวอร์ 100Mbps. การรับ-ส่งข้อมูลไม่จำกัดต่อเนื่อง 24 ชั่วโมงหรือตามเงื่อนไขการกำหนด Firewall ของระบบ รองรับซิมการ์ดแบบเติมเงิน 1.ซื้อซิมจากร้านค้า 2.ติดตั้งอัพเดทแอพและไฟล์เชื่อมต่อสำหรับบริการพิเศษ 3.ทดสอบความเร็วตามข้อกำหนด ปัจจัยความเร็วในการเชื่อมต่อขึ้นอยู่กับ พื้นที่ , อุปกรณ์ , ช่วงเวลา , โปรโมชั่น ทำให้ได้ความเร็วที่แตกต่างกันออกไป สำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อนจำเป็นต้องขอรับคำปรึกษาจากทีมงานของเว็ปไซต์ทุกครั้ง


© All rights reserved | Design by : Webcyber