บริการโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

Online censorship is practiced by universities, employers, and governments all over the world.

ระบบเก็บและรักษา

สำรองข้อมูลลูกค้าทันที ที่มีการดำเนิการเช่าหรือต่ออายุ ระบบฐานข้อมูลลูกค้าสำรองข้อมูลทุกวัน

โครงข่ายเชื่อมโยง

รองรับการใช้งานทุกแอพพลิเคชั่นและทุกระบบปฎิบัติการ เกมส์ออนไลน์ ทุกเว็บไซต์ทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว

มีความปลอดภัยสูง

ระบบ ConfigServer Security & Firewall และระบบตรวจจับการบุกรุกทางเครือข่ายและข้อมูลเข้าออก

24x7 SUPPORT

ทีมงานที่มีความเชียวชาญทางด้าน System ที่คอยช่วยเหลือในกรณีที่ลูกค้ามีปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง.

Ultra Fast

ความเร็วในการเชื่อมต่อ 100 Mbps. ทั้งในและนอกประเทศ ควบคุมทาฟฟิกแต่ละเครื่องให้ได้มาตฐาน

Fast Response

ระบบที่จะทำการหา DNS ที่ใกล้ที่สุดสำหรับลูกค้าทีใช้งานผ่านระบบ VPN จากหลายหลายประเทศทั่วโลก

Customizable

ระบบที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถบริหารจัดการ ผ่านหน้าเว็บเพจได้ เช่น การเพิ่มลบ ต่ออายุ ตรวจสอบทาฟฟิกเซิพ

© All rights reserved | Design by : C3TH-Security